Bursele de merit ale elevilor se vor dubla

Guvernul demis a adoptat, în ședința de miercuri 6 oct. 2021, seara, o hotărâre prin care a crescut cuantumul tuturor burselor acordate elevilor. Astfel bursele de merit se dublează, însă vor fi acordate de la media 9.50 în loc de 8.50 (mai puține la număr!) a anunțat ministrul demis al Educației Sorin Cîmpeanu. Acesta explică motivația creșterii notei de acordare a bursei de merit: urmare a eliminării tezelor în școala online, rezultatele au fost distorsionate, astfel că jumătate din elevii României s-ar fi încadrat la acordarea acestor burse (în anul școlar trecut).

  • Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri (document), în semestrul I al anului școlar 2021-2022, cuantumul minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, este de 100 lei.
  • în semestrul II al anului școlar 2021-2022, cuantumul minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, este de:
    a) 500 lei, pentru bursa de performanță,
    b) 200 lei, pentru bursa de merit,
    c) 150 lei, pentru bursa de studiu,
    d) 200 lei, pentru bursa de ajutor social.
Criterii generale pentru acordarea burselor
Bursele de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:
a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației
b) s-au calificat în loturile de pregătire pentru competițiile internaționale;
c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național

În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică decât 10.

Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:
a) au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional;
b) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale;
c) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/ concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național.

Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie și care îndeplinesc simultan condițiile: au media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa.
Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.